VELKOMMEN / VÄLKOMMEN

Västerhavets kulturarv är  ett samarbete mellan museer och universitet i Danmark, Sverige och Norge. Platserna knyts samman av Skagerrak och Kattegat som utgör en del av Västerhavet. Regionen har en rik och mångkulturell historia. Här har människor från Europa och resten av världen träffats och knutit kontakter.

Projektet utgår från 1700-talet och kretsar kring tankar om frihet, kunskap och makt. Byarna längs kusterna blev knutpunkter för handel och mötet mellan människor.Hur är det idag? Är kontakterna över nationsgränserna så självklara att vi inte ens tänker på dem?

Västerhavets kulturarv är ett projekt i Interreg IVA-programmet och är delfinansierat av Europeiska unionen (EU). Under perioden 2009–2011 samarbetar universitet och museer i Kattegat- och Skagerrakregionen med produktion av en vandringsutställning, publikation, seminarier, universitetskurs samt läromedel för högstadie- och gymnasieskola. Projektägare: Göteborgs stadsmuseum. Norsk projekteier: Larvik Kommune, Larvik Museum. Samarbetspartners: Oslo universitet, Göteborgs universitet, Århus universiet, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Dansk center för herregårdsforskning.
 

2011 

 

Stormøte og seminar v/ Larvik Museum

Det treårige, Interreg-finansierte prosjektet Västerhavets kulturarv holder sitt siste møte i Larvik 21. og 22. november. I løpet av prosjektperioden er det produsert læremiddel, web-basert universitetskurs, vandreutstilling i tillegg til en rekke seminarer, aktivitetsdager og kurs. Den 21. november slippes prosjektets nettutstilling som supplerer vandreutstillingen Grenseløst som kommer tilbake til Larvik i januar etter 2 år på vandring. Nettutstillingen er spesielt tilrettelagt for barn og unge

Program og pressemelding


2012

I februar 2012 lanseres en publikasjon som sammenfatter Västerhavets kulturarv. Den behandler makt, frihet og kunnskap. Vi ser på det regionale og nasjonale i Kattegat/Skagerrakområdet ut fra et  transnasjonalt  perspektiv der den menneskelige integrasjonen gjennom historien står i fokus.
 

 


Göteborgs historia - Nytt kurs på Folkuniversitetet Göteborg.

 

Gränslöst
Läromedel

Webkurs

 

 


 Logg inn /