VANDREUTSTILLING

Utstillingen tar sitt utgangspunkt i forlengelse av 1700-tallets interaksjon og integrasjon på tvers av Skagerrak og Kattegat. Målet er å formidle tema med relevans for det moderne menneske, med utgangspunkt i de deltakende institusjoners forskning og samlinger.
 
Utstillingen skal vandre mellom tre land i prosjektperioden først Norge (mai 2010), Sverige (november 2010) og til slutt Danmark (september 2011). I forbindelse med utstillingene lages det seminarer på deltakende museer.
 
Målgruppen for vandreutstillingen er allmennheten og ambisjonen er å skape et uttrykk som overrasker og utfordrer mennesker som har det til felles at de på ulike måter er tilknyttet regionen. Målet er å fremme interessen for kulturhistorie som allerede finnes og gi denne et rikere innhold enn hva hver institusjon kunne klart å frambringe, dersom vi arbeidet på hver for oss.  
    
Göteborgs stadsmuseum åpner år 2010 sin nye permanente 1700-talls utstilling. Vestfold/Larvik har med sin herregårds- og grevskapskultur, samt tidlige verks- og industrikultur, en rik 1700-talls kulturarv. Gammel Estrup Herregårdsmuseet med Dansk Center for Herregårdsforskning arbeider også med herregårdskulturen, som er felles for alle tre land.
 
Gjennom samarbeidet med universiteter og høyskoler får vi med den seneste forskningen innen hverdagsintegrasjon. Gjennom nye felles aktiviteter som blant annet utstillingen, vil vi nå nye målgrupper og få flere besøkende til våre museer.
 
Vandreutstillingen er først og fremst et informasjonsprosjekt – ikke et forskningsprosjekt. Det sentrale er i størst mulig omfang, å holde fast ved institusjonenes aktuelle og planlagte forskning – og at denne så kobles til hverandre og til nåtiden, hvorved det etableres og formidles en merverdi.

 
 

 Logg inn /