WEBBASERTE KURS

 
 
HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN
INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER
 
 
HI1628
Västerhavets kulturarv och Göteborg, 15 högskolepoäng (hp)
Goteborg  and the cultural heritage of the Western Sea, 15 higher education credits

Grundnivå / First level
 

Innehåll 
Kursen ger en bred bild av urbana miljöer i Västerhavet (Kattegatt-Skagerack) från 1700-talet till modern tid.
 
Handelns utveckling studeras i relation till arkitektur och stadsbyggnadskultur i städerna runt Västerhavet. Särskilt fokus läggs på herrgårdarnas och städernas ekonomiska och kulturella betydelse. Fördjupningar kommer genomföras kring de svenska exemplen Göteborg och Gunnebo, danska Randers och Gammel Estrup samt det norska Larvik och Larviks herrgård. Kursen genomförs i samarbete med Universitetet i Oslo och Århus Universitet.

 
Mer information här.
 

 

 Logg inn /