Foto: Maria Forneheim
 

AKTIVITETER

Kommende tre år er det mulig å bli kjent med våre nabolands kulturhistorie gjennom KASK-prosjektet (Kattegat/ Skagerrak) Västerhavets kulturarv.  Vi retter oss til allmennheten, men også til universitet og skole.
 
I prosjektet kommer vi til å møte våre naboer/grännar rundt/kring det felles Skagerrak/Kattegat-havet gjennom: 

Se aktivitetskalender her.

Formålet med prosjektets aktiviteter er å skape diskusjon og større allmenn deltakelse i spørsmålene knyttet til regionens kulturarv, historie og framtid.

 


 Logg inn /