DANSK CENTER FOR HERREGÅRDSFORSKNING

Dansk Center for Herregårdsforskning
 er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.

Centerets målsætning har siden oprettelsen i 2004 været at fremme den tværfaglig forskning i og formidling af de danske herregårdes kulturhistorie, samt koordinere og fastholde den nationale forskning, der foregår med udgangspunkt i herregårdene. Gennem løbende etablering af nye forskningsprojekter ønsker centeret desuden at kaste nye perspektiver og vinkler på herregårdenes historiske udvikling samt synliggøre de fremtidige potentialer som herregårdsmiljøerne rummer. 

Centeret arbejder sideløbende med at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet – bl.a. gennem foredrag og bogudgivelser. Målet er at skabe større forståelse for nødvendigheden af at bevare herregårdsanlæggenes helhed og nuancere befolkningens billede af herregårdenes rolle og funktion gennem tiden.
 
 
 
 

 Logg inn /