GÖTEBORGS UNIVERSITET

 
HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN
INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER
 
 
Som historiker försöker vi förstå och förklara hur makt har utövats, hur produktionen har organiserats och hur kulturella normer har etablerats.
 
Många av dessa frågeställningar delar vi med andra vetenskapliga discipliner, men det centrala i historisk forskning är alltid - på ett eller annat sätt - tidsdimensionen: kontinuitet och förändring i grundläggande samhällsstrukturer, enskilda händelseförlopps utveckling över tid eller helt enkelt avståndet i tid till den företeelse som undersöks. Studier i historia ger alltså kunskap om historiska sammanhang ur ekonomiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv och, inte minst, hur dessa olika aspekter förhåller sig till varandra. Dessutom präglas undervisningen av ett vetenskapligt perspektiv, som bl.a. innebär att anlägga ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning och historieproduktion.

 

 Logg inn /