UNIVERSITETET I OSLO, IKOS

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er sammensatt av 17 forskjellige undervisningsfag, og forskningen dekker et bredt spekter av temaer relatert til kulturhistorie, religionshistorie, teatervitenskap samt språk, historie, kultur og samfunn i Asia, Midtøsten og Afrika.
 
Det er stor interesse blant studenter, i mediene og i samfunnet for øvrig for IKOS-forskningen og -undervisningen, og mange av instituttets ansatte engasjerer seg i den offentlige debatt om de temaer de forsker på.
 
IKOS har til sammen ca. 120 ansatte fordelt på bortimot 60 i faste vitenskapelige stillinger, vel 40 stipendiater og omkring 20 i faste administrative stillinger. Det er for tiden vel 1600 studenter registrert på instituttets emner.

Arne Bugge Amundsen
er professor i kulturhistorie og instituttleder. 
 
 
 
 

 Logg inn /