LARVIK MUSEUM

Larvik Museum, en avdeling av Vestfoldmuseene IKS, holder til på Langestrand i Larvik innenfor porten til det gamle Fritzøe Verk.

Larvik by vokste fram på grunnlag av trelastvirksomhet, jernverk og strategisk beliggenhet mellom to viktige elver og korte avstand til Kattegat-Skagerrak. På Langestrand har museet sin permanente utstilling, lokaler for temporære formidlingsprosjekter, samt administrasjon.

Larvik Museum har ansvar for to fredete anlegg; Herregården i Larvik som var grevelig residens fra 1677–1805 og Larvik Sjøfartsmuseum, opprinnelig bolig for byborger og grevelig bygningsinspektør Johan Andreas Blume. Museet driver også formidlingsvirksomheten knyttet til Norges første by, Kaupangen i Skiringssal.

www.larvikmuseum.no 

 

 


 Logg inn /