Prosjektet er i gang. Professor Christer Ahlberger i Göteborg februar 2009. (Foto: Heidi Meen Johansen )


 
Interreg IVA-prosjekt Västerhavets kulturarv er et grenseoverskridende samarbeid der museer, universiteter og andre forsknings- og kulturinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark vil jobbe for å tydeliggjøre og aktivere kunnskaper og samlinger gjennom ulike aktiviteter. Oversikt her.
 
Landene omkring Kattegat/Skagerrak, i prosjektet kalt "Västerhavet", har et fellesskap og en felles kulturarv som fortjener oppmerksomhet og formidling. Dagens underliggende identitet har røtter i 1700-tallets omfattende samfunnsutvikling. På 1700-tallet fantes kimen til fenomener som fortsatt eksisterer. Nye kulturformer og vaner som teater, økt privatkonsum blant velhavende mennesker, større muligheter til å reise og forflytte seg og kulturelle nettverk er eksempler. Arkitektur, herregårdskultur, handels- og industriutvikling, vitenskap, religion samt idé og tankemønster er ytterligere kulturytringer som knytter menneskene i området sammen.
 
Til forskjell fra et tradisjonelt nasjonalt perspektiv, går prosjektet ut fra Kattegat/ Skagerrak som et sentrum, et skandinavisk innhav. Det som fra et nasjonalt ståsted sees som regionale avvikelser, blir i stedet fellestrekk ut fra vårt Kattegat/Skagerrak-perspektiv. Prosjektet skal bidra til å fremme hverdagsintegrasjonen i området.

 
Prosjektet skal gå over tre år, fra 2009–2011.
 
Lead Partner: Göteborg Stadsmuseum
Norsk prosjekteier. Larvik kommune
Dansk prosjektpartner: Gammel Estrup Herregårdsmuseet 
 
Prosjektets samlede busjett: EUR755 058
Bevilget støtte fra ERUF: EUR 192 963
Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR 184 421 (NOK 1 477 950)
     
 

 


 Logg inn /