Eventyret   Omstart   Kjærlighet   Inspirasjon   Se på mig!   Min plats  
InfoDownload
 

INFORMATION

Læremiddelet er et nordisk samarbeid mellom tre museer rundt Kattegat-Skagerrak,
finansiert av Interreg IVA-programmet.

Prosjektansvarlig: Maria Forneheim, Göteborgs Stadsmuseum.
Webredaktør: Heidi Meen Johansen, Larvik Museum.

Læremiddelet er rettet mot:
Sverige: Högstadium och gymnasium
Norge: Ungdomsskole og videregående skole
Danmark: Folkeskolens ældste klasser og gymnasiet

LAST NED / LADDA HEM GRATIS:
> Lærerveiledning/Lärarhanledning (1,8 MB pdf) – SVENSK | NORSK | DANSK
> 18 oppgavekort (7,5 MB pdf)
> Verdenskart (3,2 MB pdf)

Relevant referansemateriell (tekster og bilder) finnes på de seks temasidene.

FOR TRYKT VERSJON, KONTAKT:
Sverige: maria.forneheim@kultur.goteborg.se
Norge: heidi.meen.johansen@vestfoldmuseene.no
Danmark: slr@gammelestrup.dk

Lenke til Västerhavets kulturarv Lenke til Interreg