GÅ TIL : FRONTSIDAN  
 
Herregården i Larvik

GÖTEBORG - SVERIGE

Den delade staden
Göteborg beskrivs ibland som Skandinaviens mest segregerade stad. Kanske började det redan under 1700-talet. Göteborg skildes då från landsbygden av en mur.
På nätterna var portarna stängda och på dagarna fungerade de som tullstationer. Samtidigt var staden öppen mot världen genom handel.

De som styrde var de mäktiga utrikeshandlarna. Många av dem var invandrade från Storbritannien. De hade mer gemensamt med människor i Hamburg, London och Amsterdam än med bönderna i Härryda och Landvetter. De svenska ”infödingarna” var å sin sida förmodligen skeptiska till göteborgseliten. Boendet i staden var också uppdelat. På Hamngatorna bodde överklassen och deras tjänstefolk. På Postgatan och Klädpressargatan bodde de fattiga. Idag är skillnaden mellan stad och land mera suddig. Staden är inte lika sluten. Däremot ser vi tecken på att bostadsområden och stadsdelar sluter sig mot sådant som verkar obehagligt. Olika klasser och etniska grupper får egna delar av staden.

Les mer om:
> Händelsernas centrum
> Ostindiska kompaniet
> Maktförhållanden
> Lilla London
> Urbana vanor

 
  Interreg