GÅ TIL : FORSIDEN  
 

LARVIK - NORGE

I alle beskrivelser av Larvik framheves beliggenheten mellom to elver og oppkomsten som strandsted tuftet på utskiping av tømmer og senere skurlast.

Sammenlignet med resten av Norden tilhørte Larvik en urban periferi med utelukkende kystbyer, mens Danmark og Sverige hadde et velutviklet nettverk av kystbyer og innlandsbyer. De norske byene baserte seg både på handel med omlandet og handel med andre havnebyer rundt Nordsjøen og Kattegat.

Under enevoldstiden, eller ”grevskapstiden” som den kalles i Vestfold, var mange av de norske byene deler av et hierarki av byer under København. Statsmakten forsøkte å regulere byenes status og rettigheter, borgerskap og styringsorganer, til dels også byplan og bebyggelse. I Larvik gjaldt det i stor grad, men selv her var det avstand mellom realiteter og formaliteter.

Les mer om:
> Perle på en snor
> Herregården
> Maktkamp
> Grønn industriby
> Opplysningstid
> Ny kunnskap

 

 
  Interreg