Visste du at:

…kvinner ikke fikk stemme i Norge før 1913, Danmark før 1915 og i Sverige i 1919?  Det førte stedet i verden var New Jersey i 1776, men det ble trukket tilbake. I Liechtenstein fikk man ikke før i 1984 og det finnes fortsatt land i dag hvor kvinner ikke har stemmerettigheter.